Print
Nov 01

Monday TBD

Nov 13
 • 0-0

0-0

0
0
Nov 20
 • 0-0

0-0

0
0
Nov 27
 • JV
 • game

Woodcreek

 • Win
 • 1-0

40-31

0
0
Dec 02
 • Win
 • 2-0

63-30

0
0
Dec 03
 • Win
 • 3-0

63-55

0
0
Dec 04
 • Win
 • 4-0

62-50

0
0
Dec 09
 • JV
 • tournament

@ Lincoln - SM Tourney

 • Loss
 • 4-1

61-60

0
0
Dec 10
 • Win
 • 5-1

63-61

0
0
Dec 11
 • JV
 • tournament

Manteca @ SM Tourney

 • Win
 • 6-1

45-43

0
0
Dec 17
 • JV
 • game

@ Rio Americano

 • Win
 • 7-1

60-53

0
0
Dec 20
 • JV
 • game

@ Granite Bay

 • Win
 • 8-1

58-48

0
0
Dec 21
 • Win
 • 9-1

88-39

0
0
Dec 22
 • Win
 • 10-1

60-59

0
0
Dec 23
 • JV
 • tournament

Folsom - Folsom Jamboree

 • Loss
 • 10-2

75-70

0
0
Dec 27
 • JV
 • game

Oakmont

 • Win
 • 11-2

91-42

0
0
Jan 14
 • JV
 • game

Franklin

 • Win
 • 12-2

55-41

0
0
Jan 17
 • JV
 • game

De La Salle

 • Loss
 • 12-3

59-50

0
0
Jan 19
 • JV
 • game

Cosumnes Oaks

Wednesday 5:30 PM

Jan 21
 • JV
 • game

@ Sheldon

Friday 5:30 PM

Jan 22

Saturday 5:00 PM

Jan 24
 • JV
 • game

@ Elk Grove

Monday 5:30 PM

Jan 26
 • JV
 • game

Pleasant Grove

Wednesday 5:30 PM

Jan 28
 • JV
 • game

Davis

Friday 5:30 PM

Jan 29
 • JV
 • game

@ Davis

Saturday 2:30 PM

Feb 02
 • JV
 • game

@ Cosumnes Oaks

Wednesday 5:30 PM

Feb 04
 • JV
 • game

@ Franklin

Friday 5:30 PM

Feb 05

Saturday 1:00 PM

Feb 07
 • JV
 • game

Elk Grove

Monday 5:30 PM

Feb 09

Wednesday 5:30 PM

Feb 11
 • JV
 • game

Sheldon

Friday 5:30 PM