Print
Nov 01

Monday TBD

Nov 13
 • 0-0

0-0

0
0
Nov 20
 • Varsity
 • scrimmage

@ Scrimmage vs Campolindo

 • 0-0

0-0

0
0
Nov 27
 • Varsity
 • game

Woodcreek

 • Win
 • 1-0

70-39

0
0
Nov 29

Monday 7:30 PM

Dec 02
 • Varsity
 • tournament

@ WildWest Shootout

Thursday TBD

Dec 03
 • Varsity
 • tournament

@ WildWest Shootout

Friday TBD

Dec 04
 • Varsity
 • tournament

@ WildWest Shootout

Saturday TBD

Dec 09
 • Varsity
 • tournament

Fr. Barry Tournament

Thursday TBD

Dec 10
 • Varsity
 • tournament

Fr. Barry Tournament

Friday TBD

Dec 11
 • Varsity
 • tournament

Fr. Barry Tournament

Saturday TBD

Dec 17
 • Varsity
 • game

@ Rio Americano

Friday 7:00 PM

Dec 20

Monday 7:00 PM

Dec 27
 • Varsity
 • tournament

@ Damien Classic

Monday TBD

Dec 28
 • Varsity
 • tournament

@ Damien Classic

Tuesday TBD

Dec 29
 • Varsity
 • tournament

@ Damien Classic

Wednesday TBD

Dec 30
 • Varsity
 • tournament

@ Damien Classic

Thursday TBD

Jan 05
 • Varsity
 • game

@ Davis

Wednesday 7:00 PM

Jan 12
 • Varsity
 • game

Cosumnes Oaks

Wednesday 7:00 PM

Jan 14
 • Varsity
 • game

Franklin

Friday 7:00 PM

Jan 15
 • Varsity
 • competition

@ Adidas Challenge

Saturday TBD

Jan 19
 • Varsity
 • game

@ Elk Grove

Wednesday 7:00 PM

Jan 21
 • Varsity
 • game

@ Sheldon

Friday 7:00 PM

Jan 22

Saturday 6:30 PM

Jan 26
 • Varsity
 • game

Pleasant Grove

Wednesday 7:00 PM

Jan 28
 • Varsity
 • game

Davis

Friday 7:00 PM

Feb 02
 • Varsity
 • game

@ Cosumnes Oaks

Wednesday 7:00 PM

Feb 04
 • Varsity
 • game

@ Franklin

Friday 7:00 PM

Feb 07
 • Varsity
 • game

Elk Grove

Monday 7:00 PM

Feb 09
 • Varsity
 • game

@ Pleasant Grove

Wednesday 7:00 PM

Feb 11
 • Varsity
 • game

Sheldon

Friday 7:00 PM